Primopredaja vlasti novoizabranom županu Ernestu Petryu, mag.iur.

0
Priopćenje za javnost,
dana 4. lipnja 2021. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u Sali za sastanke Ličko-senjske županije, na adresi dr.Franje Tuđmana 4, 53000 Gospić, izvršiti će primopredaja na kojoj će dosadašnji župan mr. Darko Milinović, dr.med , temeljem Zakona o postupku primopredaje vlasti, istu predati novoizabranom županu  Ernestu Petryu, mag.iur.

Molimo popratite navedeno.
S poštovanjem,

                              
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE