I ove godine se nastavljaju radovi na Starom gradu Perušiću u narodu znanom kao Turska kula. Ministarstvo kulture je 2022.g. sufinanciralo projekt daljnjih radova na istoj kroz program Obnove nepokretne kulturne baštine u visini od 200.000,00 kn dok vrijednost radova za ovu fazu iznosi 280.000,00 kn, a razliku će financirati Općina Perušić.

Ovim korakom se približava kraj obnove Turske kule kroz nekoliko godina i stavljanje iste u svojstvo nove Turističke destinacije Općine Perušić.
Gs Press