„Japodski temelji ličke baštine“ i „Otočac na karti mitraizma“ nazivi su predavanja koja će biti održana 25. travnja 2024. (četvrtak) u 19 sati u Muzeju Gacke pri Gackomu pučkom otvorenom učilištu u Otočcu u sklopu „Festivala znanosti“.

Dva polusatna predavanja održat će arheologinja i viša kustosica Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu Ana Đukić i arheolog i kustos Antičkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu Ozren Domiter. Teme predavanja usko su vezane za arheološku baštinu Otočca i Gacke.

Prvo predavanje – „Japodski temelji ličke baštine“ – posvećeno je predjapodskom i japodskom razdoblju, odnosno periodu brončanog i željeznog doba o kojemu na ovom prostoru svjedoče nalazima bogati arheološki lokaliteti. Jedan od njih, o kojemu će biti riječ i na predavanju, je špilja Bezdanjača smještena nadomak Vrhovina, otkuda potječu najstariji do sada poznati predmeti pripisani predjapodskoj kulturnoj grupi. Druga dva lokaliteta koja će biti u fokusu ovog predavanja vezana su za japodsku kulturu, a radi se o arheološkim lokalitetima u Kompolju i Prozoru, mjestima najpoznatijih nam japodskih gradina. Predavanje će dotaknuti još jednu zanimljivu temu, a to su elementi japodske kulture koji su vidljivi i danas – suhozidi, kapa, kauri pužići u nakitu i peka.

Drugo predavanje – „Otočac na karti mitraizma“ – posvećeno je periodu koji se nastavlja na onaj u kojemu su Japodi slovili kao dominantna kultura na prostoru Gacke. Radi se o periodu antike, u kojem Gackom gospodare Rimljani, a sa sobom donose i nove kulturološke elemente, poput mitraizma, nekoć široko rasprostranjenog vjerskog fenomena. Predavanje će se fokusirati na analizu mitraičkih spomenika iz okolice Otočca – dva posebno očuvana su oni u Čoviću i na Špilniku, a govorit će i o lokalnoj pojavnosti mitraizma na razmeđu Dalmacije i Panonije. Predavanje će pozornost skrenuti i na topografiju, odnosno blizinu carinskih ispostava na granici Dalmacije i Panonije te na činjenicu da sakralni prostori mitraizma mogu funkcionirati pod vedrim nebom, bez hramova i oltara.

Predavanja će se održati u sklopu „Festivala znanosti“ koji se ove godine održavana temu „Inteligencija“, s ciljem boljeg upoznavanja povijesti i specifičnosti kultura koje su boravile na području Gacke te s ciljem popularizacije arheološke baštine. Uvod u ova predavanja obuhvatit će i kratku prezentaciju projekta „Arheološka topografija Grada Otočca“ koji se već nekoliko godina provodi u suradnji s arheologinjama Lindom Bednjanec i Katarinom Mužar.

Predavanja će početi u 19 sati, a održat će se u maloj dvorani na katu zgrade. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan.

Gs Press / GPOU Otočac