Ličko-senjska županija, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na nacrt Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine (dalje u tekstu: Plan razvoja).

Plan razvoja je temeljni srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za Ličko-senjsku županiju kojim se definiraju posebni ciljevi za provedbu strateških ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, Nacionalnog plana razvoja otoka 2021.-2027. te ostalih hijerarhijski nadređenih akata. Plan razvoja podrazumijeva uravnotežen razvoj svih dijelova županije s naglaskom razvoja održivosti otoka i slabije razvijenih područja (potpomognutih i brdsko-planinskih područja).

Pozivaju se svi zainteresirani da u razdoblju od 27. listopada 2022. do 28. studenog 2022. godine sudjeluju u savjetovanju.

Na poveznici https://licko-senjska.hr/transparentnost/poslovanje/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu   je  dostupan nacrt Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine i

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu akta Županijske skupštine Ličko-senjske županije.

Komentarima, prijedlozima i sugestijama želimo da doprinesete izradi konačnog nacrta dokumenta kako bi se isti mogao predložiti Županijskoj skupštini Ličko-senjske županije za usvajanje.

Gs Press