Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA u suradnji s Ustanovom za obrazovanje odraslih Dante organizira i treću online edukaciju za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina na temu „Osnove poreznog sustava Republike Hrvatske“.

Edukacija će se održati 30. listopada 2020. godine putem Zoom online aplikacije od 9 do 15 sati.

Edukaciju će voditi predstavnica Ustanove za obrazovanje odraslih Dante, Tanja Segedi, koja ima višegodišnje radno iskustvo u području financija, računovodstva i financijskog praćenja.

Ciljevi edukacije su upoznati polaznike sa znanjima o mjestu i ulozi pojedinih poreza u ekonomsko-političkom i socijalnom sustavu RH, objasniti značenje strukture poreznih prihoda u ostvarivanju redistribucijske funkcije poreza, upoznati sa specifičnostima pojedinih oblika poreza kao i poreznog sustava RH te slično.

Edukacija je besplatna i organizira se u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ kojega u potpunosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Molimo Vas da se za sudjelovanje prijavite putem e-maila: tomislava.maras@lsz-lira.hr ili telefona 053 685 005 najkasnije do  29.10.2020. godine kako bi vam mogli na vrijeme poslati link za sudjelovanje na online edukaciji.

Kao i kod prethodne dvije edukacije, Izvoditelj radionice će prijavljenim sudionicima, na njihovu e-mail adresu putem koje vrše prijavu, dostaviti poveznicu potrebnu za uključivanje na radionicu. Poveznica će biti poslana najkasnije do dana održavanja radionice.

Gs Press / LIRA