Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane pripadnike ranjivih skupina na besplatnu online edukaciju na temu „Izrada poslovnog plana“ koja će se održati putem Zoom komunikacijske platforme.

Edukacija će se održati 29. listopada 2020. godine u vremenu od 9 do 15 sati.

Navedenu edukaciju organizira Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA u suradnji s predstavnicima Ustanove za obrazovanje odraslih Dante u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ kojega stopostotno sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.).

Ciljevi edukacije su upoznati polaznike s temeljnim terminima vezanim uz poduzetništvo i poslovno planiranje, pojasniti im proces poslovnog planiranja, pomoći u izradi osnovnih elemenata sadržaja poslovnog plana, pomoći u interpretaciji rezultata vrednovanja poslovnog pothvata i slično, te im pokazati primjere dobre prakse.

Molimo Vas da se za sudjelovanje prijavite putem e-maila: tomislava.maras@lsz-lira.hr ili telefona 053 685 005 najkasnije do  28.10.2020. godine kako bi vam mogli na vrijeme poslati link za sudjelovanje na online edukaciji.

Kao i kod prethodne edukacije, Izvoditelj radionice će prijavljenim sudionicima, na njihovu e-mail adresu putem koje vrše prijavu, dostaviti poveznicu potrebnu za uključivanje na radionicu. Poveznica će biti poslana najkasnije do dana održavanja radionice.

Gs Press / LIRA