Dana 27. listopada 2020. godine će se organizirati završna, odnosno četvrta online edukacija za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje na temu „Financijsko praćenje unutar provedbe projekata financiranih iz EU“ kako bi se ojačali kapaciteti i proširilo znanje članova Partnerstva.

Edukaciju će provesti predstavnik Ustanove za obrazovanje odraslih Dante, Nikola Drmić, koji je stekao iskustvo u području financija, računovodstva i financijskog praćenja kroz višegodišnji rad u računovodstvu.

Online edukacija će se održati putem Google meet komunikacijske platforme u vremenu od 9 do 15 sati.

Edukacija se financira i organizira kroz projekt „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“, a sve navedeno u potpunosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Gs Press / LIRA