Potpora lovcima u ukupnom iznosu od 776 339 kuna

0

Župan ličko-senjski Ernest Petry potpisao je danas ugovore o financijskoj potpori s nekolicinom lovačkih društava i Županijskim lovačkim savezom. Ugovori su potpisani temeljem Javnog poziva za korištenje županijskih sredstava za unapređenje lovstva za 2022. godinu.

-Na ovaj način su bile navedene četiri mjere: Potpora za izgradnju lovno-gospodarskih objekata, potpore za povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači, razvoj i unapređenje lovnog turizma, kao i izgradnja lovačkih domova i strelišta. Za ove namjene je Ličko-senjska županija osigurala 776 339 kuna za ovu godinu. Lovačke udruge su do sada aplicirale iznos od 452 246 kune pa je na taj način ostalo neraspoređeno oko 324 tisuće kuna. Ta sredstva ne mogu propasti jer ćemo na jesen opet objaviti Javni poziv kako bi se ta namjenska sredstva utrošila.

Danas ćemo potpisati Ugovore sa 23 lovozakupnika i vjerujem da će ova sredstva pomoći u realizaciji nekih od navedenih mjera. Lov nije samo odstrjel divljači, lov je nešto puno šire o kompleksnije. To je prije svega gospodarenje lovištima, sve više postaje turistička grana, a važan je za održavanje fonda divljači i općenito faune u našim šumama. Zahvaljujem vam na dosadašnjoj uspješnoj i korektnoj suradnji, zaključio je župan Ernest Petry.

Nakon potpisivanja Ugovora županu se na stalnoj potpori lovcima i lovstvu zahvalio tajnik Županijskog saveza Mile Ugarković. Na području Ličko-senjske županije aktivno je 36 lovačkih društava i šest dioničkih društava.

Gs Press / M.S.