Predstavnici Hrvatske poštanska banke i župan Ličko-senjske  županije dr. Darko Milinović potpisali su Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi Programa kreditiranja „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“  i  „Obrtna sredstva“ na području Ličko-senjske županije.

Krediti će se odobravati putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Hrvatske poštanske banke koje će osigurati kreditna sredstva za korisnike kredita, a Ličko-senjska županija će subvencionirati kamatnu stopu na kredite i to u iznosu od 2 postotna poena po Programu „Poduzetništvo mladih, žena i početnika“ te 1 postotnim poenom po programu kreditiranja „Obrtna sredstva“.

Gs Press