Na Plitvicama je danas svečano potpisan Sporazum o suradnji između Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera i Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera iz Kraljevine Španjolske.

Uz Tomislava Kovačevića – ravnatelja JU NP Plitvička jezera i Ernesta Petryja – župana Ličko-senjske županije, svečanosti potpisivanja sporazuma nazočio je NJ.E. Alonso Dezcallar Mazarredo Juan González-Barba Pera – veleposlanik Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj te Emiliano Garcia-Parge – predsjednik Autonomne zajednice Castilla La Mancha.

Zbog sličnosti prirodnog okoliša između Hrvatske i Castille – La Mancha važno je međusobno razmijeniti iskustva i znanja u upravljanju zaštićenim područjima i šumama u kontekstu održivog gospodarenja šumama, Nature 2000 i očuvanju prirode u odnosu na sve veću potrebu za korištenjem obnovljivih izvora energije.

Točnije, zajednički interes vezan je za zaštitu prirode, inventarizaciju i praćenje vrsta i staništa, ublažavanje i prilagodbu klimatskih promjena, ugroženost sedrenih barijera zbog klimatskih promjena i druge potencijalne opasnosti koje im prijete, održivo gospodarenje šumama i sustavima za gašenje šumskih požara, upravljanje hidrološkim sustavom i praćenje kvalitete vode, upravljanje posjetiteljima i održivi turizam, te uz razmjenu rezultata istraživanja i praćenja prvenstveno vezanih uz vodene ekosustave.

Gs Press