Na službenoj stranici Grada Gospića stavljena je obavijest o prikupljanju komunalnog otpada koja glasi:

Od 1.12. ove godine Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada kojemu otpad premašuje volumen zaduženog spremnika, a koji želi da taj višak u tom terminu preuzme Davatelj javne usluge može višak otpada odložiti u posebne vreće namijenjene isključivo za odlaganje komunalnog otpada. Posebne vreće mogu se kupiti jedino u trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o., Bužimska 10, u Gospiću. Otpad odložen u bilo kakve druge vrste vreća, kutija i slično smatrat će se nepravilno odloženim otpadom i kao takav neće biti pokupljen i odvezen.

KOMUNALAC GOSPIĆ d.o.o. poslao je pismenu obavijest korisnicima na kućnu adresu sa dodatnim informacijama, te o iznosu cijene specijalne vreće za smeće:

Vreća za odlaganje komunalnog otpada korisnik javne usluge može kupiti jedino kod davatelja javne usluge tj. u sjedištu našeg poduzeća na adresi Bužimska 10, po cijeni od 8,14 kn s PDV-om za jednu vreću (volumen 120 L).

Otpad odložen u bilo kakve druge vrste vreća neće biti pokupljen.

Gs Press