POREZNA uprava u više je navrata objavila priopćenje u kojem pozivaju ljude da prijave inozemni dohodak. U zadnjem priopćenju, onom objavljenom prije dva dana na stranicama PU, čak prijete kamatama i kaznama.

Dalibor Legac, voditelj službe u Poreznoj upravi, gostovao je u Novom danu na N1 televiziji i komentirao temu dvostrukog oporezivanja građana koji osobni dohodak ostvaruju u inozemstvu. Legac je rekao da je u Hrvatskoj evidentirano 130.000 ljudi koji su prijavili dohodak iz inozemstva, ali da ima i onih koji nisu, a o kojima se informacije doznaju iz različitih kanala.

Govoreći o problemu dvostrukog oporezivanja, Legac je rekao da Porezna uprava uvijek prihvaća sve savjete poreznih obveznika i interesnih grupa poreznih obveznika te da je otvorena za razgovore o tome kako im može pomoći ili kako može unaprijediti svoje usluge.

Međutim, obveza prijave dohotka je na poreznim obveznicima, istaknuo je.

Kako izbjeći dvostruko oporezivanje?

Upitan zašto u Hrvatskoj dolazi do dvostrukog oporezivanja, Legac je rekao da Republika Hrvatska, kao i većina država svijeta, koristi načelo svjetskog dohotka.

“To znači da ona svoje porezne rezidente oporezuje bez obzira na to jesu li dohodak ostvarili u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi. Isto tako, država izvora u kojoj se ostvaruje dohodak, može oporezovati dohodak po načelu teritorijalnosti i onda se pojavljuje dvostruko oporezivanje, koje se otklanja po jednoj od metoda”, rekao je Legac pa objasnio koje su to metode.

“To je ili uračunavanje, odbitak, znači uračunat ćemo porez plaćen u inozemstvu i umanjiti tuzemnu poreznu obvezu, ili ako je ugovorima drugačije određeno, kao primjerice s Njemačkom, to je metoda izuzimanja, znači da se taj dohodak neće oporezivati”, rekao je Legac, ponovivši da porezni obveznici moraju prijaviti dohodak, bez obzira na to hoće li se on oporezivati ili neće.

Prijetnja iz Porezne

Novom odredbom iz 2020. godine uočili su da mnogi nisu prijavili dohotke za ranije godine, pa su to odlučili sankcionirati, ali odlučili su, tvrdi, i izaći u susret poreznim obveznicima, pa se onima koji samostalno prijave dohodak neće zaračunavati kamate ni prekršaj. Zastara za tu odredbu nastupa nakon šest godina, tako da se ove godine gleda dohodak ostvaren od 2016. nadalje.

“Od 2016. nadalje riskiraju da dođu u prekršajnu poziciju, sav dohodak ulazi u tekuću godinu. Tako da pozivamo sve da prijave dohodak i ako su platili porez u drugim državama, otklonit ćemo tu obvezu”, rekao je Legac.

Kazne za neprijavljivanje idu od dvije do 20.000 kuna, ali koristit će se načelo oportuniteta pa za niže iznose neće biti kazne, rekao je Legac. “Zato savjetujem poreznim obveznicima, pogotovo onima koji su ostvarili dohodak kod kapitala, da prijave taj dohodak”, rekao je.

Porezna šalje poziv ljudima koji rade u inozemstvu, spominje kamate i prekršaje

Porezna uprava

uputila je opet poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka, s obzirom na to da je “uočeno da određeni broj građana nije ispunio tu obvezu”. Rok za prijavu je do kraja veljače.

“​Pozivaju se građani rezidenti Republike Hrvatske koji su ostvarili inozemne primitke (primjerice plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr.) u ovoj ili ranijim godinama, a do sada ih nisu prijavili Poreznoj upravi RH da to učine prije zaprimanja službenog poziva”, stoji u objavi Porezne uprave.

Prvi put pozvali ljude u prosincu, od tad stalno šalju pozive

Poziv je prvotno objavljen na internetskoj stranici Porezne uprave 21. prosinca 2021. godine, dok posljednjih tjedana iz te institucije ponovo šalju pozive.

Naime, kako je napisano u objavi, temeljem razmjene podataka između Porezne uprave RH i poreznih tijela drugih država o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata, uočeno je da određeni broj građana nije ispunio svoju obvezu i prijavio inozemne primitke. Istaknuli su da je inozemni primitak obvezno prijaviti u Hrvatskoj neovisno o činjenici je li u inozemstvu porez već plaćen te neovisno o činjenici hoće li u Hrvatskoj postojati obveza plaćanja poreza.

Pri utvrđivanju oporezivosti ostvarenog inozemnog primitka odredbe međunarodnih ugovora koji su na snazi imaju prednost pred odredbama tuzemnih propisa. Iznimno, građani koji ostvaruju samo mirovinu iz Kanade, Kine, Luksemburga, Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina istu u ovom postupku nemaju obvezu prijaviti, nego će Porezna uprava za njih izvršiti automatsku prijavu sukladno službenim informacijama zaprimljenim međunarodnom razmjenom podataka.

U nastavku prenosimo priopćenje Porezne.

Kamate i prekršaji

Građani koji dobrovoljno prijave inozemne primitke bit će oslobođeni od kamata i prekršaja na nepravodobno plaćanje poreza i doprinosa te će se pri njihovom oporezivanju, bez obzira na razdoblje u kojem su primici ostvareni, primijeniti trenutno važeći propisi, a koji su znatno povoljniji:

  • uvećani osobni odbitci uz niže stope poreza na dohodak (10%, 20%, 30%) te prošireni porezni razred za primjenu stope od 20% (do 360.000,00 kn),
  • umanjenje porezne obveze za 50% za umirovljenike po osnovi mirovine,
  • umanjenje porezne obveze za 50% za potpomognuta područja I. skupine i Grad Vukovar,
  • umanjenje porezne obveze za mlade po osnovi dohotka od nesamostalnog rada na dio porezne osnovice na koju se plaća porez po stopi od 20% (do 25 godina života za 100%, od 26 do 30 godina života za 50%) te
  • uz ukinuto oporezivanje dohotka od osiguranja.​

Rezidentom RH osobito će se smatrati porezni obveznik koji:

  • u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište,
  • stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana unutar jedne ili dvije kalendarske godine ili ako mu je u RH i prebivalište uže obitelji.
  • ako se u RH pretežno zadržava i iz nje pretežno odlazi na rad ili na obavljanje djelatnosti​

​Napominjemo kako prebivalište i uobičajeno boravište u porezne svrhe ne mora biti jednako prebivalištu i uobičajenom boravištu koje utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

  • ​u RH ima uže osobne i gospodarske odnose odnosno središte životnih interesa.​​

Kako izgleda prijava?

Inozemne primitke ostvarene u ranijim razdobljima građani, rezidenti RH, mogu dobrovoljno prijaviti na obrascu „Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka“ (dalje u tekstu: Dobrovoljna prijava) putem sustava ePorezna, putem pošte ili osobnim dolaskom u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu. Za dodatne upute građanima je dostupan Pozivni centar Porezne uprave​.

U Dobrovoljnoj prijavi potrebno je iskazati primitke pojedinačno po godini, državama izvora prema Šifrarniku država  i različitim vrstama primitaka prema Šifrarniku INO-DOH. Podaci vezani uz inozemne primitke iskazuju se u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke  važećem na dan 31. prosinca godine u kojoj su isti ostvareni.

Uz Dobrovoljnu prijavu porezni obveznik trebao bi priložiti dokumentaciju o isplaćenom primitku i potvrdu inozemnog poreznog tijela o uplaćenom porezu. Međutim ako istom ne raspolaže, a podaci koje dostavlja istovjetni su podacima kojima raspolaže Porezna uprava, od obveznika se neće tražiti dodatna dokumentacija. Ako je za provedbu postupka potrebna dodatna dokumentacija ili dodatni obrazac, Porezna uprava će isto zatražiti od poreznog obveznika po zaprimanju Dobrovoljne prijave.

Ovisno o vrsti primitka te statusu u obveznim osiguranjima i osnovi osiguranja poreznog obveznika u trenutku Dobrovoljne prijave, poreznom obvezniku utvrdit će se obveza plaćanja doprinosa. Obveza doprinosa neće se utvrditi poreznom obvezniku koji u trenutku dobrovoljne prijave ima uređen status u drugoj državi EU ili državi s kojom je na snazi međudržavni ugovor o socijalnoj sigurnosti. Ako su doprinosi za inozemni primitak koji se dobrovoljno prijavljuje plaćeni u inozemstvu, isti će se priznati kao izdaci o čemu je potrebno dostaviti potvrdu.​​​

Gs Press / index.hr