Vjeko Pull je na svoj facebook profil objavio zanimljivu vijesti o novoj aplikaciji koja registrira potrese, a i ljude koji žele pomoći.

https://potres2020.openit.hr/views/map

-ovdje bilo tko s aplikacijom na mobitelu može prijaviti poznati podatak koji se geotagira i daje upotrebljive presjeke.

Probajmo koristiti ovu prvu s prikazom na karti jer je ljudima preglednija i brza za upotrebu, ako je ikako moguće.

Podaci se mogu upisati u obje aplikacije.

https://potres.herokuapp.com/

-lista svih koji su ponudili pomoć i smještaj, te onih koji traže pomoć i smještaj koristite se mapom s podacima sa strane za napraviti pregled uvida u situaciju i afektiranih područja.

Moguće su manje poteškoće u radu, no prijavite to ovdje (na facebook) i biti će uklonjeno u što manjem roku.

Gs Press