Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u petak počinje s isplatom nacionalne naknade za starije osobe za veljaču 2023. godine. Kako je izvijestio HZMO, nacionalnu naknadu za starije osobe primit će 6.510 korisnika, a ukupan iznos za isplatu iznosi 784.337,33 eura, što je osigurano iz Državnog proračuna. Prema podacima HZMO-a, 64,58 posto korisnika su žene, a 35,42 posto su muškarci.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ostvaruju hrvatski državljani stariji od 65 godina, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Uz navedeni uvjet, za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe potrebno je ispunjavanje drugih zakonom propisanih uvjeta, kao što su da korisnik nije osiguranik niti korisnik mirovine, da prihod po članu kućanstva mjesečno ne prelazi iznos od 120,71 EUR/909,49 kn te da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi. Također, korisnik ne smije biti ugovorni primatelj dosmrtnog uzdržavanja ili doživotnog uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na mirovinu i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uvjetom da se na njegov zahtjev obustavi isplata mirovine, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Isplata nacionalne naknade za starije osobe je važan izvor financijske pomoći za mnoge građane starije životne dobi, stoga je preporučljivo provjeriti ispunjavaju li uvjete za ostvarivanje prava na navedenu naknadu.

Gs Press