Prošla su dva tjedna od kada je Park prirode Velebit objavio poziv za javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti turističkog vođenja i prihvata posjetitelja na području Parka prirode „Velebit“. Prema riječima ravnatelja ove ustanove Maria Šabana riječ je o angažmanu vođenja posjetitelja na područjima južnog Velebita poput lokaliteta Tulove grede i kanjona rijeke Zrmanje.

Na ovim poslovima će biti angažirane dvije osobe koje su i ranije uspješno obavljale ove poslove, a čiji angažman će uskoro potvrditi Upravno vijeće JU Park prirode Velebit.

Gs Press