U nedjelju 28. 2. 2021. godine, na inicijativu Visokogorske sekcije HPD Garjevica iz Čazme, Avanturistički klub Annapurna je na Sjevernom Velebitu održala edukaciju za osnovne tehnike u visokogorstvu i siguran prelazak preko glečera (ledenjaka).

Kako bi nadogradili svoje znanje, 9 članova Visokogorske sekcije HPD Garjevice iz mjesta Čazme prošli su edukaciju koju je organizirala PAK Annapurna, a na kojoj su naučili kočenje cepinom, izradu sidrišta u snijegu, izrada naveza za prelazak preko glečera te izvlačenja iz pukotina ledenjaka upotrebom sistema Sveti Bernard, a koristeći se najosnovnijom alpinističkom opremom.

Sunčan dan i hladni vremenski uvijeti pogodovali su pravom uživanju u edukaciji, a zvukovi udara cepina u tvrdi snijeg i škripanje dereza na snijegu pri temperaturi od -5°c miješali su se sa zvižducima vjetra Velebitske bure. Upravo takvi uvijeti slični su uvijetima u visokom gorju te su predstavljali ovu edukaciju vjernu stvarnim surovim uvijetima.

Nakon uspješno uvježbanih tehnika polaznici edukacije su primili priznanje o savladanim tehnikama.

Ovakva uspješna stručna edukacija o vosokogorstvu je hvalevrijedna i čini ju značajnom, pogotovo iz razloga što su rijetki slučajevi da planinarska društva iz drugih županija dolaze na ovakvu visoku razinu stručne edukacije u Ličko-senjskoj županiji, i da je u organizaciji Udruge iz Ličko-senjske županije, konkretno u ovom slučaju Avanturističkog kluba Annapurne.

Fotografije: Stipe Piršljin / Milan Krznarić