Danas je održana telefonska sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesena Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

  • 1,52 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,03 EUR/l)
  • 1,45 EUR/l za dizelsko gorivo (promjena 0,00 EUR/l)
  • 0,91 EUR/l za plavi dizel (promjena 0,00 EUR/l)
  • 1,18 EUR/kg UNP za spremnike (smanjenje 0,01 EUR/kg)
  • 1,74 EUR/kg UNP za boce (smanjenje 0,01 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

  • 1,64 EUR/l za benzinsko gorivo
  • 1,61 EUR/l za dizelsko gorivo
  • 1,00 EUR/l za plavi dizel
  • 1,42 EUR/kg UNP za spremnike
  • 2,05 EUR/kg UNP za boce

Donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Gs Press / tportal.hr