Otvoreni javni pozivi i natječaji Ministarstva gospodarstva

0

Javni poziv Ministarstva gospodarstva

 • 1. 7. 2022. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
 • 24. 6. 2022. Bespovratne potpore za digitalizaciju
 • 13. 6. 2022. Javni poziv za dostavu pisanih ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za izdavanje energetskog odobrenja
 • 13. 6. 2022. Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu
 • 13. 6. 2022. Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu
 • 10.6.2022. Javni poziv za iskaz interesa za prikupljanje proketnih prijedloga iz područja zdravlja s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanje na listu potencijalnih Važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području zdravlja
 • 8.6.2022. Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog interesa u području mikroelektronike
 • 13.5.2022. Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada
 • 13.5.2022. Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada
 • 22. 4. 2022. Objavljen natječaj za dodjelu financijske podrške projektima koji doprinose zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u Hrvatskoj
 • 14.4.2022. Izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 • 14.4.2022. Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 • 8.4.2022. Otvoreni javni poziv za Program “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2022. godinu
 • 1.4.2022. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
 • 1.4.2022. Komercijalizacija inovacija
 • 25.1.2022. Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika
 • 5.1.2022. Javni poziv “Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima”
 • 5.1.2022. Javni poziv “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine”
 • 16.12.2021. Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 • 8.11.2021. Poziv za iskazivanje interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda
 • 6.10.2021. Otvoreni javni poziv “Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru” za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
 • 22.4.2021. Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021.
 • 14.1.2021. – Ispravak ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
 • 5.1.2021. – Objava rezultata Poziva za predizbor EDIH-a
 • 11.12.2020. – Ponovljeni javni poziv – imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
 • 30.10.2020. – Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)
Gs Press / Sektor za podršku i razvoj poduzetništva, koordinaciju i međunarodnu suradnju / Razvojni centar Ličko-senjske županije
 • Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
 • Ispostava Ličko-senjske županije
 • Sjedište:
 • Razvojni centar Ličko-senjske županije
 • Pazariška ul. 36, 53000 Gospić
 • M: +385 99 819 4533 |E:  Ana.Vrkljan@hamagbicro.hr