Župan Ličko-senjske županije i ovlašteni predstavnici Nezavisnih hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Matice hrvatskih sindikata te ovlašteni predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca dana 7. travnja 2022. godine zaključili su Sporazum o osnivanju gospodarsko-socijalnog vijeća u Ličko-senjskoj županiji kao najvišeg oblika tripartitnog socijalnog dijaloga u Ličko-senjskoj županiji.

Time je osnovano novo Gospodarsko-socijalno vijeće Ličko-senjske županije radi uspostave i razvitka tripartitnog dijaloga, a s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava i interesa radnika i poslodavaca, usklađenog vođenja gospodarske, socijalne i razvojne politike na području Županije te razmatranja ostalih pitanja od zajedničkog interesa Županije i Sindikata i Poslodavaca kao socijalnih partnera.

Za predsjednicu vijeća u idućem jednogodišnjem razdoblju izabrana je zamjenica župana gđa. Jasna Orešković Brkljačić, a kao dopredsjednici izabrani su g. Nenad Seifert (predstavnik HUP-a) i g. Tomislav Užarević (predstavnik SSSH).

Gs Press