U uredu gradonačelnika Grada Gospića potpisan je Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Gospića ukupne površine 2.606 metara kvadratnih u svrhu izgradnje centralnog skladišta HGSS-a. Ugovor su potpisali u ime Grada Gospića gradonačelnik Karlo Starčević i u ime Hrvatske gorske službe spašavanja pročelnik Josip Brozičević. Kako je pri tome istaknuo pročelnik Brozičević Hrvatska gorska služba spašavanja ima potrebu za izgradnjom centralnog skladišta.

-Na tome mjestu bi se skladištila oprema koja se koristi u velikim akcijama traganja i spašavanja, velikim nesrećama i prirodnim katastrofama i to poglavito u vidu zapovjednih vozila,plovila, logističkih prikolica, logističke opreme (bazni šatori, generatori električne energije većeg kapaciteta, tehničke osobne i zajedničke opreme, sustavi za upravljanje pitkom i sivom vodom, kutije za prijevoz opreme, sustavi za grijanje i hlađenje šatora, sanitarije, sustav napredne radio komunikacije u RH i van RH, rasvjetna tijela) i druga oprema koja se koristi u akcijama spašavanja, rekao nam je pročelnik HGSS Josip Brozičević.

Dodaje kako će se izgradnja skladišta ostvariti kroz novi strateški projekt naziva Jačanje stručnih tijela HGSS-a za odgovor na katastrofe- Sigurna.HR2. Sufinanciranje projekta će se ostvariti kroz novo programsko razdoblje EU fondova, Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Procijenjena vrijednost projekta je oko 664.000 eura.

Gs Press