Dana 15.2.2022. godine Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini na koji se javni poziv prijavila Općina Lovinac.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u općinama Republike Hrvatske u 2022. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.
Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna kako bi se doprinijelo u postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 18.500.000,00 kuna. Za općine razvrstane od V. do VIII. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 1.500.000,00 kuna. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2022.).

Dana 08.3.2022. Središnji državni ured objavio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava iz koje je vidljivo da se Općini Lovinac dodjeljuje iznos od 99.000,00 kuna.

Kako je javnim pozivom propisano osim pokrivanja prihvatljivih troškova za financijsku potporu koji uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom kao izravan zajednički primjer pomoći roditeljima kroz suradnju lokalnih vlasti i Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, prijavitelji koji postanu korisnici ove potpore obvezuju se izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića/predškolskog programa za mjesec svibanj ili lipanj 2022. godine. Shodno tomu Općina Lovinac izuzet će roditelje obveze plaćanja dječjeg vrtića za mjesec svibanj 2022. godine.

Općina Lovinac ovim putem zahvaljuje Središnjem državnom uredu na odobrenim sredstvima koja će svakako pridonijeti lakšem financiranju rada dječjeg vrtića Mali medo. Općina je i inače nastojala cijenu dječjeg vrtića što više prilagoditi mogućnostima svih roditelja pa je tako cijena za jedno (prvo) dijete 400,00 kuna za drugo dijete 200,00 kuna dok je u slučaju da iz iste obitelji u vrtiću ima troje i  više djece dječji vrtić za takve je slučajeve besplatan.

Ravnateljica KIC-a Lovinac