Na općinskom vijeću 13.11.2020.g. Općinsko vijeće Općine Perušić je donijelo novu Odluku o Općinskim porezima u kojoj se glavna izmjena odnosi na Izmjene Prireza poreza na dohodak koji je do sada bio 8 % a od nove godine se stopa prireza spušta na 4 % na temelju odluke Općinskoga vijeća.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada za sve osobe koje su obveznici poreza na dohodak  i imaju prebivalište ili boravište na području Općine Perušić.

Ovom odlukom Općina Perušić u ova teška vremena pomaže stanovnicima rasterećenjem na primanja što je pohvalno u ova teška vremena.

Gs Press