Općina Perušić prva održala konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća

0

Općina Perušić prva održala konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća gdje su prisustvovali svi izabrani članovi vladajuće većine HDZ-a i članovi ispred oporbe (3 člana Lipo i 1 član Sdp-a). Za predsjednika vijeća izabran je Milorad Vidmar (HDZ), za podpredsjednicu ispred vladajuće većine Ivana Kolak (HDZ) i ispred oporbe podpredsjednik Općinskog vijeća Boško Stapar (Lipo).

Općina Perušić