Općina Karlobag objavila je javni poziv za provođenje mjera iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Karlobag za razdoblje od 2022.-2025. godine u 2022. godini MJERA 5.: POTPORA OČUVANJU I PROŠIRENJU PČELINJEG FONDA namijenjen prije svega OPG-ovcima koji se bave pčelarstvom.

Prihvatljivi troškovi su nabavka nove pčelarske opreme, nabavka lijekova i hrane za uzgoj pčelinjih zajednica, nabavka selekcioniranih matica od ovlaštenih proizvođača, a iznos potpore je do 80 % prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu 5.000 kuna. Prijavitelji svoj prijavu mogu dostaviti 9.12.2022. godine a detalje o javnom pozivu mogu pronaći na web stranici Općine Karlobag.

Uz ovu mjeru Općina Karlobag je već raspisala mjere za ulaganja u fizičku imovinu – potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i potpore sektoru stočarstva za koje prijavitelji s područja općine Karlobag svoje prijave mogu dostaviti do 28.11.2022. godine.

Općina Karlobag za provedbu navedenih mjera i isplatu potpora lokalnim poljoprivrednicima osigurala je iznos od 200.000 kuna.

Gs Press