Danas je održana prezentacija rezultata pripremnih radova za izradu Prostornog plana posebnih obilježja Parka prirode Velebit, te terenski obilazak srednjeg i sjevernog Velebita.
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, preko Zavoda za prostorni razvoj, osiguralo je sredstva susjednim zavodima, JU Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije i JU Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije , za pripremne radove za izradu Prostornog plana posebnih obilježja Parka prirode Velebit.

Radovi su obuhvatili 20 točaka, odnosno tematskih područja, koje je trebalo istražiti i izraditi elaborat za svaku točku. Pripremni radovi su dovršeni, a u listopadu 2019. JU Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije odradio je terenski obilazak južnog i jugoistočnog Velebita. Sad je došao red na prezentaciju izvršenih radova, te na obilazak srednjeg i sjevernog Velebita. Prisutnima se kratkim izlaganjem obratio Mario Šaban ravnatelj JU Park prirode Velebit, kao i Nikola Šimunić ravnatelj JU Zavod za prostorno uređenje Ličko-senjske županije. Na prezentaciji je prisustvovao i ličko-senjski župan Ernest Petry koji je na samom početku pozdravio sve prisutne.

Gs Press