Dana 22. listopada 2020. godine u terminu od 09:00-15:00 sati putem online aplikacije održana je radionica članovima LPZ-a pod nazivom: „Javna nabava“. Edukacija je održana u organizaciji LIRA-e. Za provedbu edukacije je zadužena Ustanova za obrazovanje odraslih Dante. Edukaciju je održala Suzana Dikonić – certificirani trener  iz područja javne nabave i strateškog planiranja. Edukaciji je prisustvovalo 16 predstavnika/ica LPZ-a.

Polaznici su se na radionici upoznali s:

  • načelima javne nabave, zakonodavnom okviru javne nabave, izuzećima javne nabave
  • ustrojstvom javne nabave kod naručitelja, planiranje javne nabave i registrom ugovora, pripremi postupka javne nabave
  • postupcima javne nabave, i otvorenim postupkom javne nabave
  • ograničenim postupkom javne nabave, natjecateljskim dijalogom, partnerstvom zainovacije
  • kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • pravnom zaštitom u sustavu javne nabave
  • načinima kako izbjeći greške i nepravilnosti
  • primjerima dobre prakse

Edukacija je provedena u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ vrijednosti 1.975.891,29 kuna kojega u potpunosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gs Press / LIRA