Dana 28. listopada 2020. godine u terminu od 09:00-15:00 sati putem online aplikacije održana je radionica nezaposlenim pripadnicima ranjivih skupina Ličko-senjske županije  pod nazivom: „Financije i računovodstvo“.

Edukacija je održana u organizaciji LIRA-e. Za provedbu edukacije je zadužena Ustanova za obrazovanje odraslih Dante. Edukaciju je održao Nikola Drmić – edukator iz područja financijskog menadžmenta. Edukaciji je prisustvovalo 15 osoba.

Polaznici su se na radionici upoznali s:

  • osnovama računovodstva, svrhom, financijskim izvještajima, računovodstvenim kriterijima
  • financijskim izvještavanjem, bilancom, računom dobiti i gubitka, izvještaju o promjenama kapitala i poslovnim knjigama
  • pravilima evidentiranja na računima, vrstama promjena, imovinom i obvezama, prihodima i rashodima, knjiženjima
  • kontnim planom
  • načinima kako izbjeći greške i nepravilnosti
  • primjerima dobre prakse

Edukacija je provedena u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Ličko-senjske županije“ vrijednosti 1.975.891,29 kuna kojega u potpunosti sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Gs Press / LIRA