U organizaciji klastera Lika Destination i Poljoprivredne zadruge Lika COOP danas je održano fotografiranje i snimanje za buduće promotivne materijale sustava Lika Quality, kao i za promociju čitave destinacije Lika. U ugodnoj atmosferi i dobrom društvu, u kušaonici Stilanova Lika, napravljeni su novi promotivni materijali koji će služiti svim dionicima destinacije za bolju promidžbu i osvještavanje o utjecaju turizma i današnjeg stila života na klimatske promjene u Lici. Događaj je organiziran u sklopu projekta “Klimatske promjene u Lici” koji je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Jedna od ključnih stvari koja razlikuje destinaciju Lika od ostalih destinacija je činjenica da u Lici utjecaj čovjeka i modernog stila života još uvijek nije tako značajan kao u drugim regijama. To je privilegija koju imamo te nam omogućuje da živimo i radimo u okolini koja je ekološki očuvana.

U skladu s tim, u našoj regiji se i dalje njeguju tradicionalni stilovi života koji su usklađeni s prirodnim okruženjem. Zahvaljujući tome, i danas se u skladu s današnjim uvjetima njeguju neki od stilova života pa se zahvaljujući tome ovdje uzgaja zdrava hrana s oznakom Lika Quality i svjedočimo očuvanosti prirode.

Organizatori najavljuju nove promotivne materijale koje ćete imati priliku vidjeti.

Gs Press