Na radnom sastanku gradonačelnika Ante Dabe i župana Darka Milinovića sa stručnim službama razgovaralo se i o dostupnijoj usluzi matičnog ureda koji je u sastavu Upravnog odjela za opću upravu Ličko-senjske županije.

Kako je gradonačelnik Novalje izvijestio župana da je u posljednje vrijeme primijećena potreba za dostupniju uslugu koju nudi matični ured u cilju dobre suradnje Grada i Županije, koja se već i do sada pokazala kao takva, potpisan je sporazum koji definira da će građani grada Novalje umjesto do sada samo srijedom, od ponedjeljka biti u mogućnosti dobiti usluge spomenutog matičnog ureda svaki dan od 7,30-9,30h kada će se zaprimati zahtjevi građana.

Gs Press