Samo u slučaju neodgodive potrebe za žurnim rješavanjem nekih od upravnih poslova te poslove obavite osobnim dolaskom na šaltere policijske uprave i postaja

Važenje osobnih iskaznica, putovnica i vozačkih dozvola građana kao i oružnih listova (kojima je rok važenja istekao počevši od 11. ožujka 2020. godine kada je Ministarstvo zdravstva proglasilo epidemiju) produženo je za cijelo vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID – 19 te vrijede najviše 30 dana nakon proglašenja kraja epidemije.

Također, pojedine radnje u upravnom postupku koje su građani dužni učiniti u određenom roku vezano za vozila ( kao što su odjava vozila kojeg privremeno ili trajno neće koristiti, obavljanje izvanrednog nadzornog pregleda i dr., a čiji  krajnji rok poduzimanja je bio počevši od 11. ožujka 2020. godine) ili za oružje (podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista za nabavljeno oružje, dostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti ili isprave da raspolažu tehničkim znanjem i vještinom za pravilnu uporabu oružja i poznavanja propisa koji se odnose na posjedovanje oružja i sl.) građani mogu poduzeti najdulje 30 dana od dana prestanka epidemije.

Također, podsjećamo na mogućnost predaje pojedinih zahtjeva upravnim poslovima putem e – Usluga koje pruža Ministarstvo unutarnjih poslova, a koje uključuju predaju zahtjeva za putovnicu, vozačku dozvolu, prijavu boravišta, davanja suglasnosti u određenim upravnim postupcima (suglasnost stanodavca za prijavu prebivališta, suglasnost roditelja za izradu osobne iskaznice ili putovnice djeteta i sl.) i dr.

Pozivamo građane da uzmu u obzir navedeno te da samo u slučaju neodgodive potrebe za žurnim rješavanjem nekih od upravnih poslova te poslove obave osobnim dolaskom na šaltere policijske uprave i postaja u vremenu od 8 do 14 sati.

SJEDIŠTE POLICIJSKE UPRAVE U GOSPIĆU 053/675 212
053/675 115
licko-senjska@policija.hr
PP OTOČAC 053/675 616
053/675 639
pp.otocac@mup.hr
PGP DONJI LAPAC 053/675 715
053/675 739
pp.donji.lapac@mup.hr
PGP KORENICA 053/675 814
053/675 815
pp.korenica@mup.hr
PP SENJ 053/675 666
053/675 667
pp.senj@mup.hr
PP NOVALJA 053/675 856
053/675 876
pp.novalja@mup.hr

Gs Press