Nakon što je najavljen kao novo pojačanje stranke LiPO, mladi stručnjak za EU fondove Ivan Suknaić (26) za portal Lika online otkrio je svoje planove za budućnost.

Javnost vas percipira kao mladog čovjeka i dobrog poznavatelja pripreme i provedbe europskih programa i projekata. Možete li nam spomenuti neke od projekata na kojima trenutno radite?

-Radim na dvije vrste projekata. Jedni su međunarodni projekti, a drugi klasični projekti financirani iz EU fondova. To su više milijunski projekti na dobrobit Ličko-senjske županije.

Možete nam spomenuti neki od međunarodnih projekata?

Spomenuo bi projekt MIMOSA. To je projekt koji ima za cilj povećanje dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga na području Ličko-senjske županije ,čiji je cilj izrada mobilne aplikacije putem koje će se vidjeti koje su socijalne i zdravstvene usluge dostupne domaćem stanovništvu kao i turistima koji dolaze na ovo područje. U tom projektu imamo tijesnu suradnju s talijanskim razvojnim agencijama kao i obrazovnim institucijama. Želim se zahvaliti i kolegama koji sudjeluju u provedbi navedenog projekta , bez čije pomoći projekt ne bi uspio, a gdje sam ja komunikacijski menadžer tima.

Šira javnost ne zna da ste dobitnik 3 dekanove nagrade. Što nam možete reći o tome?

Istina je dobitnik sam 3 dekanove nagrade. Jedna se odnosi na moj doprinos razvoju fakulteta, a dvije nagrade na koje sam posebno ponosan su za najboljeg studenta.

Mladi čovjek takvih karakteristika vjerojatno je imao i ostalih poslovnih ponuda?

Imao sam mogućnost ostati u Zagrebu ili svoje znanje staviti u funkciju razvoja ovog grada kao i neki od mojih kolega i kolegica. Odlučio sam se za ovu drugu opciju jer svi moji planovi vezani su za ovaj grad.

Gs Press / c.p.L.O.