Nova usluga OB Gospić: ambulanta vaskularne kirurgije

0

Obavještavamo Vas da uvodimo novu uslugu a to je rad u ambulanti vaskularne kirurgije, zbog velike potrebe pacijenata naše županije za uslugama vaskularne kirurgije, zbog čega pacijenti putuju širom naše države.

Prvi termi rada ambulante 24.11.2021. godine kada će doći dvojica subspecijalista vaskularne kirurgije te će odraditi pacijente kroz dvije ambulante.

Pozivamo Vas ukoliko imate potrebe da se za navedeni pregled prijavite na centralni prijem Opće bolnice Gospić.

Opća bolnica Gospić