Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole “Josip Jović”

0

Policijska škola “Josip Jović” upisuje 50 učenika/učenica u III. razred srednješkolskog obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u školskoj godini 2021./2022.

Ministarstvo unutarnjih poslova je temeljem članka 85. stavka 2. Zakona o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19), članka 14. stavka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Rješenja ministrastva znanosti i obrazovanja KLASA: UP/I-602-03/21-05/00027, URBROJ: 533-05-21-0002 od 2. kolovoza 2021. godine, Odluke o upisu učenika u 3. razred Policijske škole “Josip Jović” KLASA: 602-01/21-01/64, URBROJ: 511-01-122-21-5 od 2. kolovoza 2021. godine raspisalo

Gs Press / Policijska uprava ličko-senjska