BIHAĆ – Dana 8. prosinca izaslanstvo Ličko-senjske županije u kojem su sudjelovali predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite – Službe civilne zaštite Gospić, predstavnici Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije i predstavnici Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, prisustvovalo je radnom sastanku koji je u organizaciji Vlade Unsko-sanskog kantona i Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, uz prisutnost predstavnika Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona i predstavnika ŠPD Unsko-sanske šume Bosanska Krupa, održan u prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona u Bihaću, BiH.

Cilj radnog posjeta je prekogranična suradnja kroz provedbu zajedničkih projekata. Na istom je razmatrano i pitanje prekogranične suradnje po pitanjima civilne zaštite u smislu organiziranja zajedničkih vježbi kao i drugim oblicima buduće zajedničke suradnje.

U cilju jačanja društvenog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja poseban je naglasak stavljen na Program Interreg VI-A IPA program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021. – 2027., kojim je korisnicima iz 3 države na raspolaganju 117.685.699,00 eura za projekte kojima će se poticati pametni, zeleni i uključiv razvoj prekograničnih regija. Cilj je potaknuti i podržati prekograničnu suradnju kako bi područje postalo otpornije na zajedničke izazove (procese ekonomske tranzicije, klimatske promjene i dugotrajne socioekonomske posljedice pandemije COVID-19), kroz provedbu zajedničkih projekata i aktivnosti koje će se podržati u okviru tri odabrana cilja europske politike.

Radni sastanak je završio u pozitivnom ozračju i s nadom u što skoriji početak realizacije dogovorene suradnje.

Gs Press