Novčane kazne za prekršaje protiv javnog reda i mira, među kojima su i odavanje prostituciji, isticanje simbola kojima se remeti javni red i mir, skitnja ili davanje alkohola mlađima od 16 – a koje sada iznose od 20 do 170 eura – višestruko će se povećati.

Koliko će konkretno iznositi, u MUP-u još ne otkrivaju, no ističu da kazne kakve su sad propisane nemaju odvraćajući učinak za počinitelje, nisu usklađene s kaznama za druge vrste prekršaja, poput onih prometnih (kazne za prekoračenje brzine idu do 2650 eura), te nisu u skladu sa zatvorskim kaznama, koje postojeći zakon propisuje za ista djela.

Tako je, npr., sada propisano da će se onaj koji se na javnom mjestu ponaša na naročito drzak i nepristojan način kazniti kaznom od 20 do 170 eura ili zatvorom do 30 dana.

Osjetljiva pitanja

– Uočava se veliki nerazmjer između propisane visine novčane kazne u odnosu na mogućnost izricanja kazne zatvora. Naime, kazna zatvora je sama po sebi teža vrsta sankcije i predviđena je za “teže” prekršaje pa bi iz tog razloga i novčane kazne u tim prekršajima trebale biti propisane u većim iznosima – objašnjavaju u MUP-u koji je u javnu raspravu uputio najavu da će izmijeniti Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Ovim izmjenama će se u zakonu mijenjati samo iznosi kazni u postojećim odredbama – ne i njegov sadržaj. Potpuno novi zakon, za čiju je izradu prošli tjedan imenovana međuresorna radna skupina, a koji bi trebao biti suvremeniji i prilagođeniji europskim praksama, ne treba očekivati prije kraja godine.

Tako će umjesto dekriminalizacije prostitucije – za koju se žestoko zalažu nevladine udruge i Vladini uredi za ljudska prava, kao i policija i suci praktičari, a o čemu je upravo prošli tjedan predstavljeno istraživanje – MUP predložiti još strože kažnjavanje samih prostitutki.

Hrvatska još uvijek koristi zakon koji je preuzela od bivše Jugoslavije i koji sadržajno nije mijenjan od 1977., a do prošle jeseni i kazne su bile izrečene u njemačkim markama. Glavni razlog što dosad nije mijenjan jest upravo to što taj zakon regulira i prostituciju, što je političarima uvijek osjetljivo pitanje. Hrvatska je posljednja država u EU koja kažnjava seksualni odnos za novac dvoje punoljetnih osoba, i to tako da kažnjava isključivo osobu koja prodaje seksualnu uslugu, a kupac nije ni u kakvom kažnjivom djelu.

Kazne iznose od 20 do 100 eura ili zatvor do 30 dana, a iako zakon djelo definira kao prekršaj protiv javnog reda i mira, kažnjivo je “odavanje prostituciji” i u, primjerice, privatnom stanu.

Jedini pokušaj da se donese novi, moderniji zakon datira iz 2012., kad je tadašnji ministar Ranko Ostojić predstavio prijedlog s dramatično višim kaznama. Prostituciju je regulirao tako da se kažnjavaju i prostitutke i klijenti, i to kaznama od 1000 do 5000 kuna za one koji na javnome mjestu ponude ili zatraže seksualnu uslugu, a od 4000 do 10.000 kuna za one koji uslugu i realiziraju (bez obzira učine li to na javnom mjestu ili ne).

I druge su kazne bile iznimno visoke: u godini kad je prosječna plaća iznosila 5500 kuna, kazne za, primjerice, drsko prosjačenje išle su od 2000 do 5000 kuna ili 20 dana zatvora, a za “omalovažavanje moralnih osjećaja” građana ili pojavljivanje u javnosti bez odjeće, od 2000 do 4000 kuna ili 20 dana zatvora.

Gs Press / jutarnji.hr