Svako dijete ima pravo na sretno i sigurno djetinjstvo

Dana 31.5.2024.g. obilježavamo Nacionalni dan udomiteljstva. Povodom tog dana želimo svim udomiteljima čestitati njihov dan i zahvaliti na uloženom trudu i skrbi za djecu, mlade i odrasle koji se nalaze kod njih na smještaju.

Što je udomiteljstvo?

 Udomiteljstvo je oblik skrbi o djetetu ili odrasloj osobi koju pruža udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam.

Udomiteljstvo kao alternativni oblik skrbi za djecu omogućuje im priliku da odrastaju u obiteljskom okruženju u kojem odrasli pružaju djetetu sigurnost, ljubav i toplinu.  U institucionalnom obliku skrbi za djecu smješten je veći broj djece, često i izvan mogućnosti smještajnog kapaciteta institucije. Samac udomitelj ili udomiteljska obitelj se individualno posvećuju djetetu, što je često teško ostvarivo u institucijama u kojima je smješteno više djece.

Zašto postoji potreba za udomiteljima?

Za razliku od pojedinih županija u Hrvatskoj u kojima je udomiteljstvo izrazito razvijeno, u Ličko-senjskoj županiji je mali broj udomiteljskih obitelji. Navedeno predstavlja izazov prilikom pronalaska smještaja djeci koja iz određenih razloga moraju biti izdvojena iz svoje biološke obitelji. Tada se najčešće djeci osigurava smještaj u institucijama ili udomiteljskim obiteljima koje su udaljene od njihovog rodnog kraja. U tim uvjetima otežano je zajedničko smještavanje braće i sestara te ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s članovima biološke obitelji, a koji su važni radi zadovoljenja emocionalnih potreba djeteta i radi lakše prilagodbe na novonastalu situaciju. Samo u iznimnim situacijama ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s članovima biološke obitelji može biti suprotno interesima djeteta.

Zašto želim biti udomitelj?

Istraživanja (MacGregora i sur., 2006) u kojima je ispitivana motivacija udomitelja za pružanjem skrbi za djecu, ukazala su na prevladavanje njihove intrinzične motivacije u odnosu na ekstrinzičnu (financijski čimbenik). Udomitelji su kao motive navodili:

 • želju za pomaganjem
 • postizanjem promjene u životu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • imanje potrebe za brigom o djeci
 • ljubav prema djeci
 • želju za roditeljstvom u slučaju da su htjeli proširiti obitelj ili nisu bili u mogućnosti imati svoju djecu.

Udomiteljstvo očima djeteta

Istraživanja (Wilson i sur., 2004; Whiting i Lee, 2003) u kojem su ispitivana doživljaji i iskustva udomljene djece pokazala su kako većina djece ima pozitivan doživljaj skrbi u udomiteljskoj obitelji. U većini slučajeva uviđaju nužnost za izdvajanjem iz bioloških obitelji te uvažavaju svoje udomitelje. Udomljena djeca većinom govore o sličnim potrebama:

 • normalnom obiteljskom životu
 • osnaživanju
 • poštovanju
 • osnovnim informacijama o svojim pravima
 • dobrom obrazovanju
 • kontaktu sa svojim biološkim obiteljima

Kako mogu postati udomitelj?

Prvi korak je podnošenje zahtjeva za bavljanje udomiteljstvom Timu za udomiteljstvo, pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad u Ličko-Senjskoj županiji

 • po procjeni zadovoljenja uvjeta Tim za udomiteljstvo izdaje dozvolu za obavljanje udomiteljstva
 • udomiteljima je osigurana kontinuirana stručna podrška od strane Tima za udomiteljstvo
 • posvećuje se pažnja uparivanju karakteristika djeteta i kapaciteta udomitelja kako bi se djetetu osigurala adekvatna skrb

Udomitelj može podnijeti zahtjev za prestanak obavljanja udomiteljstva u bilo kojem trenutku. Također prilikom upućene zamolbe za smještaj, udomitelja se upoznaje s podacima o djetetu i obiteljskoj situaciji djeteta te udomitelj može odbiti zahtjev za smještaj ukoliko iz nekog razloga smatra da ne bi mogao pružiti adekvatnu skrb za dijete.

Ovim člankom željeli smo vas potaknuti na razmišljanje da otvorite vrata svog doma djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kada ono prolazi kroz teško životno razdoblje, postanete važan dio njihovog života te im pružite podršku, ljubav, toplinu i sigurnost koju svako dijete zaslužuje.

Svi oni koji žele saznati više informacija o udomiteljstvu mogu se obratiti Timu za udomiteljstvo pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad u Ličko-senjskoj županiji na adresi Vile Velebita 6, Gospić ili kontaktirati na broj 053/741-110.

 Literatura

[1] UNICEF (2008) Što nam djeca govore o udomiteljstvu. Istraživanje dječje perspektive udomiteljstva u Hrvatskoj s preporukama za unapređenje, <https://www.unicef.hr/wp-content/uploads/2015/09/Sto_nam_djeca_govore_o_udomiteljstvu.pdf>. Pristupljeno 29. svibnja 2024.

2 Mikac, S. (2022). Procjena i priprema udomiteljskih obitelji za djecu (Završni rad). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet.

Gs Press / Hrvatski zavod za socijalni rad Županijska služba Ličko-senjske županije