Danas je u organizaciji Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću i suorganizaciji Službe Civilne zaštite Gospić a uz potporu PU Ličko-senjske, PP Gospić, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Javne vatrogasne postrojbe Gospić, Crvenog križa Gospić i HGSS-a održana vježba evakuacije za zaposlenike i studente u simuliranoj situaciji potresa.

Vježbu je koordinirao voditelj Civilne zaštite Gospić Joso Živković a prije same simulacije održano je predstavljanje žurnih službi.

Gs Press / (Velegs/ID)