Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

  • ograničavanje broja prisutnih osoba na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima, kino projekcijama, vjerskim obredima, izložbama u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima te sjednicama predstavničkih tijela na najviše 50 osoba, kada se održavaju u zatvorenim prostorima
  • organizatori svih događanja i okupljanja koja su dopuštena obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera
  • privremena obustava korištenja sportskih dvorana za sportske aktivnosti, osim za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja
  • preporuka da se skupštine udruga i vijeća održavaju putem video konferencija ili drugih tehnologija za održavanje sastanaka da daljinu
  • preporuka da se ne održavaju privatna okupljanja, a ako se održavaju da se ograniče na članove iz najviše dva različita kućanstva.

Zadužuje se Stožer civilne zaštite Grada Gospića za pojačani nadzor propisanih epidemioloških mjera.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 04. prosinca 2020. godine.

Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama” a stupa na snagu 21. studenoga 2020. godine.

Gs Press / Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/nove-odluke-stozera-civilne-zastite-republike-hrvatske-3204/3204