Dana 1.2. leta gospodnjega 2024. na letilištu Greda, Hrvace , Sinj, ispisala se povijest ličkog paraglidinga.

Dvoje polaznika škole paraglidinga obučnog centra Paragliding kluba „ Sokolovi“ iz Vrhovina, prve i jedine ličke škole paraglidinga ovlaštene za obuku od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo, nakon završene obuke  pristupilo je praktičnoj provjeri znanja pred ispitivačima Hrvatske Agencije za civilno Zrakoplovstvo. Nakon dva ispitna leta u kojem su pokazali elemente zadane od ispitivača uspješno su završili test letačkih sposobnosti te samim time stekli su pravo na dobivanje pilotskih dozvola. Ispitu je ukupno pristupilo šest kandidata od čega su  četiri   kandidata   polaznici obučnog centra kluba KSL „ Pegaz“ iz Sinja a dvoje obučnog centra PK „ Sokolovi“ iz Vrhovina. Zajednička poveznica ova dva obučna centra je  da osposobljavanje provodi ista odgovorna osoba, instruktor paraglidinga, Mario Bobinac koji nije krio zadovoljstvo pokazanim vještinama budućih pilota. Još veće zadovoljstvo instruktora izazvala je činjenica da je svih šest pilota položilo praktični dio obuke .

U obučnom centru Pk „ Sokolovi „ već se sprema druga generacija budućih pilota parajedrilice. Cilj kluba je dovesti provjeru praktičnog dijela obuke od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo u Liku što bi bila još jedna stepenica više prema popularizaciji ovog zrakoplovnog sporta u našem kraju. Lika obiluje terenima za letenje, „Sokolovi“ iz Vrhovina dokazuju to iz dana u dan. Svake godine svrstavaju se u sam vrh po broju letova u RH, često imaju i po par pilota u top 15 , prije par godina imali su i pilota sa najviše letova u RH ( Mario Bobinac), pilota sa najdužim letom u RH ( Josip Dujmović Jopy). Najveći broj tih letova napravljen je na letjelištima u Lici.

Za kraj, iskrene čestitke svim kandidatima na uspješno položenom ispitu..s porukom…vidimo se u zraku…

PK“ Sokolovi“