HRVATSKA se ove godine priključila malom krugu zemalja koje su prepoznale problem menstrualnog siromaštva pa je za učenice u školama i žene u skloništima za žrtve nasilja osigurala sredstva za besplatne higijenske uloške, a sredstva za tu namjenu predvidjela je i za iduće tri godine.

Potvrđuju to podaci Ministarstva rada koje je, vodeći se podacima o broju učenica u osnovnim i srednjim školama po županijama, a koje mu je dostavilo resorno Ministarstvo znanosti, županijama i Gradu Zagrebu dodijelilo milijun eura sukladno tim brojkama.

Najviše Zagrebu, najmanje Ličko-senjskoj županiji

Najviše je sredstava, gotovo 220 tisuća eura, pripalo Gradu Zagrebu, najmanje, samo 9200 eura, Ličko-senjskoj županiji.

Po dodijeljenim sredstvima slijede Splitsko-dalmatinska (115.500 eura), Zagrebačka (66.600), Osječko-baranjska (65.500), Istarska (47.100), Primorsko-goranska, Zadarska (43.800), Varaždinska, (42.700), Vukovarsko-srijemska (36.600), Brodsko-posavska (32.400), Dubrovačko-neretvanska (31. 300) i Sisačko-moslavačka županija (31.100 eura).

U skupini županija kojima je, zbog manjeg broja učenica, dodijeljeno manje od 30.000 eura su Krapinsko-zagorska, Međimurska, Bjelovarsko-bilogorska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Šibensko-kninska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska.

Ministarstvo nije navelo kada je odobrena sredstva doznačilo županijama, no u svom odgovoru Hini istaknulo je da su županije i Grad Zagreb bili dužni doznačena sredstva dalje transferirati osnivačima škola na svom području, neovisno tko im je osnivač.

Naglasilo je i kako je “organizacija nabave higijenskih potrepština u isključivoj nadležnosti osnivača”, odnosno da ono s tim nema ništa, te da su “prema dostavljenim informacijama, doznačena sredstva u cijelosti iskorištena”.

Uzme li se u obzir da u Hrvatskoj ima 927 redovnih osnovnih škola (s 1084 područne) i 407 srednjih, nabava i distribucija higijenskih potrepština poprilično je zahtjevna.

Glasovac: Sa školama se krenulo tek od rujna

Saborska zastupnica Sabina Glasovac (SDP), zahvaljujući čijem je zauzimanju vlada osigurala milijun eura za besplatne uloške školama i skloništima za žene žrtve nasilja, upozorava da u praksi sve ide poprilično sporo.

“Osim kod skloništa kojima su neka sredstva doznačena početkom ove godine i nedavno, sa školama se krenulo tek od rujna”, rekla je zastupnica, upirući prstom u sporost administracije.

“Izgubili smo više od pola godine zbog sporosti administracije i preduge pripreme, ali bolje ikad nego nikad”, kazala je Glasovac.

Vidjet ćemo koliko je sredstava potrošeno u četiri mjeseca otkada se potrepštine dostavljaju školama i jesu li osigurana sredstva dostatna za opskrbu menstrualnim higijenskim potrepštinama za cijelu godinu, poručila je zastupnica SDP-a.

Sredstva za uloške za 24 skloništa

Kada je pak riječ o skloništima za žene, Ministarstvo navodi da je sredstva za higijenske potrepštine doznačilo izravno osnivaču skloništa, a da je njegovom odlukom obuhvaćeno 24 skloništa. Kriterij za dodjelu sredstva bio je godišnji broj korisnica.

O kojim se skloništima i kojem iznosu radi, nije navelo.

Da odluka države nije jednokratna, potvrđuje državni proračun za iduću te njegove projekcije za 2025. i 2026., iz kojih je razvidno da u iduće tri godine država za besplatne menstrualne higijenske potrepštine planira osigurati tri milijuna eura, svake godine po milijun.

Besplatne higijenske uloške ranije osiguralo 15-ak gradova

Prije države, 15-ak gradova samostalno je osiguralo besplatne higijenske uloške za učenice svojih osnovnih škola, a neki i za srednjoškolke, među njima su Rijeka, Varaždin, Karlovac, Samobor.

Lokalne jedinice, ali i država pokrenuli su se nakon što je prije dvije godine objavljeno istraživanje Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter iz Rijeke koje je pokazalo da više od trećine žena mora štedjeti na higijenskim ulošcima.

Također je pokazalo da ih mnoge djevojčice i djevojke ne mogu kupiti u količini koja im treba, zbog čega ili izostaju s nastave ili traže zamjenu za njih pa koriste gaze, krpe, toaletni papir.

Škotska je prva država u svijetu koja je zakonski omogućila besplatne higijenske uloške i tampone koji su dostupni u školama, na fakultetima i javnim institucijama.

Gs Press / index.hr