Mjesečni statistički bilten PU Gospić za lipanj 2022.god.

0

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED GOSPIĆ

Mjesečni statistički bilten         

Gospić, lipanj 2022.

                                                                                                              ISSN 1331-4548

Kontakt adrese i telefoni u Područnom uredu Gospić

Područni ured Gospić, Budačka 1, 53000 Gospić, fax: 053/572-350

 

Organizacijska jedinica Telefon E-mail
Centrala-Infopult 053/617-260 hzz.gospic@hzz.hr
v.d. Predstojnice 053/617-262  

milka.rukavina@hzz.hr

 

Odjel za tržište rada

–  Odsjek za rad s poslodavcima

–  Odsjek prof. usmjeravanja i obrazovanja

053/617-265

053/617- 288

053/617- 270

katarina.rogic@hzz.hr

valentina.pavelic@hzz.hr

ana.svetic@hzz.hr

 

Odjel za pravne, kadrovske i tehničke poslove 053/617-281 sandra.simunic@hzz.hr

 

Odjel aktivne politike zapošljavanja                  053/617-283                                                                 Ivona.drasic.saric@hzz.hr
Odjel financija i računovodstva 053/617-290  

kristina.badurina.bogdanic@hzz.hr

 

 

     
Ispostava        Adresa Telefon       Fax         E-mail
Donji Lapac Stojana Matića 10

53250 Donji Lapac

053/765-287 053/765-287 milojko.obradovic@hzz.hr

 

Korenica Trg. Sv. Jurja 6

53230 Korenica

053/776-623 053/756-264 nina.cancar@hzz.hr

 

Novalja Dalmatinska 18

53291 Novalja

053/662-394 053/663-442 ivana.suljic@hzz.hr

 

Otočac Ćirila i Metoda 2

53220 Otočac

053/771-235

053/560-003

053/560-004 mira.bogdanic@hzz.hr

 

 

 

Senj

 

Obala dr. Franje Tuđmana 2

53270 Senj

053/881-016

053/773-486

053/884-652  

marija.sertic@hzz.hr

 

 

Više podataka potražite na web  stranici  www.hzz.hr gdje osim informacija o HZZ-u možete pronaći i dnevno ažurirane podatke o slobodnim radnim mjestima na području Republike Hrvatske. Također Vas pozivamo da koristite internetski portal Burza rada http://burzarada.hzz.hr na kojem jednostavno i brzo možete pretraživati slobodna radna mjesta, a poslodavci  predavati oglase za slobodna radna mjesta.

Nakladnik: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Budačka 1, Gospić

Za nakladnika: Milka Rukavina, v.d. predstojnice Područnog ureda Gospić

Uredništvo: Mirjana Bićan, stručni suradnik za zapošljavanje

Mjesečni statistički bilten izlazi iz tiska oko 15. u mjesec

SADRŽAJ

                                                                                                                                                                                      stranica

 

1. Objašnjenje pojmova  ………………………………………………………………………………….  1
2. Nezaposlenost i zapošljavanje u Ličko – senjskoj županiji ………………………………………….  2
   
 

TABLICE

 
 1.  Prikaz  nezaposlenosti i zapošljavanja od 1999.do 2021.g. u LSŽ  …………………………….  4
 2.  Pregled ulazaka i izlazaka iz evidencije NO prema razini obrazovanja u lipnju 2022.g. ………..

 3.  Nezaposlenost i zapošljavanje prema razini obrazovanja u lipnju 2022.g. i svibnju  2022.g……

 4.  Nezaposlenost i zapošljavanje prema razini obrazovanja u lipnju 2022. i  2021.g…………….

 5.  Pregled nezaposlenih osoba po ispostavama i razini obrazovanja u lipnju  2022.g.……………

 6.  Nezaposlene osobe prema općini stanovanja i razini obrazovanja u lipnju  2022.g…..………..

 7.  Nezaposleni od lipnja 2021. do lipnja  2022.g. po mjesecima i ispostavama ..…………………..

 8.  Nezaposlene osobe prema godinama starosti i razini obrazovanja u lipnju 2022.g…………..

 9. Kretanje nezaposlenosti i zapošljavanje po ispostavama u lipnju  2022.g.……………………..

10. Pregled nezaposlenih hrvatskih branitelja po ispostavama u lipnju 2022.g. .………………….

11.  Nezaposlene osobe korisnici novčane naknade u lipnju  2022.g. i svibnju  2022.g. …………

12.  Pregled izlazaka iz evidencije prema razlozima brisanja i dužini nezaposlenosti …….………

 

GRAFIKONI

1. Nezaposlenost i zapošljavanje od 1999. do 2021. godine u PU Gospić…………………………

2. Struktura nezaposlenih osoba po ispostavama …………………………………………………….

3. Nezaposlene osobe prema općini / gradu stanovanja ……………………….……………………

4. Kretanje nezaposlenosti u zadnjih 13 mjeseci…………………..…..……………………………………

6. Nezaposlene osobe prema godinama starosti i spolu ……………………………………………..

7. Novoprijavljeni za zaposlenje tijekom mjeseca po ispostavama ………………………………….

8. Struktura nezaposlenih hrvatskih branitelja po ispostavama ……………………………………..

9. Korisnici  novčane naknade u lipnju  2022.g. i svibnju  2022.g. po ispostavama ……………….

 5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

4

8

9

10

11

12

13

14

 

 

   

 

 

OBJAŠNJENJE POJMOVA

 

 

NEZAPOSLENE OSOBE – osobe sposobne ili djelomično sposobne za rad, u dobi od 15 do 65 godina, koje nisu u radnom odnosu odnosno koje ne obavljaju samostalnu djelatnost, aktivno traže posao i raspoložive su za rad te zadovoljavaju i ostale kriterije propisane člankom 10. stavkom 1. točke 1. do 13. Zakona o tržištu rada (NN 118/18), a evidentirane su u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (Zavod) na kraju izvještajnog mjeseca.

 

NOVOPRIJAVLJENI – nezaposlene osobe koje su se tijekom izvještajnog mjeseca prijavile u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

OSOBE KOJE PRVI PUT TRAŽE ZAPOSLENJE – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu na kraju izvještajnog mjeseca, koje nisu bile u radnom odnosu.

 

NEZAPOSLENE OSOBE ZBOG PRESTANKA RADA POSLODAVCA – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu na kraju izvještajnog mjeseca, koje su ostale bez posla zbog prestanka obavljanja djelatnosti poslodavca, otvaranja stečajnog postupka i likvidacije.

 

ZAPOSLENI S EVIDENCIJE – osobe koje su se tijekom izvještajnog mjeseca zaposlile u zemlji ili inozemstvu, a bile su u evidenciji Zavoda. Informacija o zaposlenju temelji se na obavijesti koju Zavodu dostavlja poslodavac, obavijesti samog radnika ili nekom drugom saznanju o zapošljavanju osobe. Na temelju tih informacija osoba se briše iz evidencije nezaposlenih osoba.

 

ZAPOSLENI NA TEMELJU DRUGIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI – osobe iz evidencije Zavoda koje su tijekom izvještajnog razdoblja ostvarile neke druge poslovne aktivnosti u vezi sa zapošljavanjem kao što su: registriranje trgovačkog društva, obrta ili slobodnog zanimanja, prijava na poljoprivredno osiguranje, ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većeg od najniže osnovice za obračun doprinosa, obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.

 

BRISANI IZ EVIDENCIJE – obuhvaća osobe brisane iz evidencije Zavoda zbog svih ostalih razloga osim zapošljavanja na temelju radnog odnosa  ili drugih poslovnih aktivnosti sukladno čl. 17. Zakona o tržištu rada (NN118/18).

 

PRIJAVLJENE POTREBE ZA RADNICIMA – broj slobodnih radnih mjesta koje poslodavci prijavljuju Zavodu za zapošljavanje tijekom izvještajnog mjeseca.

 

KORISNICI NOVČANE NAKNADE – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu za zapošljavanje koje su prema odredbama Zakona o tržištu rada (NN118/18) ostvarile pravo na novčanu naknadu tijekom izvještajnog mjeseca.

 

NEZAPOSLENI HRVATSKI BRANITELJI – nezaposlene osobe evidentirane u Zavodu na kraju izvještajnog mjeseca koje su prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) stekle status branitelja. Taj se status dokazuje potvrdom Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

 

TRAŽITELJI ZAPOSLENJA – osobe koje se mogu prijaviti Zavodu prema članku 13. Zakona o tržištu rada (NN118/18) radi promjene zaposlenja odnosno posredovanja, savjetovanja i informiranja, bez obveze redovnog javljanja, a ne smatraju se nezaposlenim osobama iz članka 10. spomenutog Zakona.

 

REGIONALNI RASPORED  – Djelatnost Područnog ureda Gospić obavlja se u 6 ispostava na području 12 jedinica lokalne samouprave koje navodimo redom prema pripadnosti ispostavama HZZ-a: Donji Lapac (Općina Donji Lapac), Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić), Novalja (Grad Novalja), Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina), Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) i Senj (Grad Senj).

Nezaposlenost i zapošljavanje u Ličko-senjskoj županiji tijekom lipnja 2022. godine

Ukupna registrirana nezaposlenost

Krajem lipnja 2022. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirano je 1.247 nezaposlenih osoba, što predstavlja 142 osobe odnosno 10,2% manje nego u prethodnom mjesecu i 198 osoba ili 13,7% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti

Najveći broj nezaposlenih osoba u lipnju 2022. godine evidentiran je u ispostavama Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić) – 355 ili 28,5% i Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) – 339 ili 27,2%, nakon kojih slijede Donji Lapac (Općina Donji Lapac) – 202 ili 16,2%, Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina) – 174 ili 14,0%, Senj (Grad Senj) – 129 ili 10,3%, i Novalja (Grad Novalja) – 48 ili 3,8%. U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je smanjenje broja nezaposlenih u svim     ispostavama i to Novalji 25,0%, Senju 24,1%, Gospiću 11,0%, Otočcu 6,9%, Donjem Lapcu  5,2% i

Korenici 2,8%.

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba

Od ukupnog broja nezaposlenih u lipnju 2022.g. evidentirano je 729 nezaposlenih žena i 518 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 58,5%, dok udio muškaraca iznosi 41,5%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine 8,4% i od 25-29 godina 10,5%.

Ulasci u evidenciju nezaposleni

Tijekom lipnja 2022. godine u Područnom uredu Gospić prijavljene su 142 nove nezaposlene osobe od čega 90 ili 63,4% žena i 52 ili 36,6% muškarca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 85 osoba ili 10,1% veći nego prethodnog mjeseca i za 49 osoba ili 34,0% veći nego u lipnju 2021.g. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 86 i iz neaktivnosti 53. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su istek rada radniku na određeno vrijeme 44, poslovno uvjetovani otkaz zbog gospodarskih razloga 14 i sporazumni prestanak radnog odnosa 21 osoba.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

U izvještajnom mjesecu ukupno su iz evidencije nezaposlenih izašle 284 osobe od čega 169 ili 59,5% žena i 115 ili 40,5% muškaraca. Od toga je zaposleno 240 osoba i to 221 zasnivanjem radnog odnosa i 19 temeljem drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva). Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašla 221 osoba od čega 139 žena i 82 muškarca što je za 4,7% više nego u prethodnom mjesecu i za 26,8% manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta

Tijekom lipnja 2022.g. prijavljeno je 186 slobodnih radnih mjesta, što je za 219 radnih mjesta ili 54,1% manje nego u prethodnom mjesecu i za 30 radnih mjesta ili 13,9% manje nego u lipnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba (m/ž) bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 3 i više): prodavač 20, čistačica i konobar 6, komunalni redara i kuhar 10, pomoćni kuhar 8, kuhinjski radnik 7, doktor medicine, recepcionar i radnik u održavanju 6, radnik za pomoć u kući, vozač taksija, medicinska sestra i odgojitelj predškolske djece 5, viša medicinska sestra, skladištar i sobarica 4, utovarivač, fizioterapeut i vrtlar  po 3 radnika itd.

Korisnici novčane naknade

U lipnju  2022.g. registrirano je 179 korisnika novčane naknade što predstavlja 14,4% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Otočac (Grad Otočac, Općine Brinje i Vrhovine) – 64, Gospić (Grad Gospić, Općine Karlobag, Lovinac i Perušić) – 62, Senj (Grad Senj) – 20 Korenica (Općine Plitvička Jezera i Udbina) – 16, Novalja (Grad Novalja) – 13 i Donji Lapac (Općina Donji Lapac) – 4. Broj korisnika novčane naknade u lipnju 2022.g. smanjio se za 35 korisnika ili 16,4% u odnosu na prethodni mjesec, i smanjio se za 34 osobe ili 16,0% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U Područnom uredu Gospić tijekom lipnju ukupno je isplaćeno 633.183,20 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama, a prosječna novčana naknada  iznosila je 2.584,00 kn.

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Tijekom lipnja 2022. godine u Programe za poticanje zapošljavanja uključene su  23 nezaposlene osobe. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključeni tijekom 2022. godine kojih je 103, uključeni u izvještajnom mjesecu (23) i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz  prethodnog razdoblja, razvrstane po  vrstama Mjera, kojih je 274.

 

Mjera Uključeni tijekom 2022. godine Uključeni u lipnju 2022. Aktivni na kraju izvještajnog mjeseca
1.OBRAZOVANJE 12           2 6
Obrazovanje nezaposlenih 12 2 6
Potpore za usavršavanje
Stručno osposobljavanje za rad
2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE 19 3 60
3. JAVNI RADOVI 5 5 5
4. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE 32 13 124
5.POTPORE/OČUVANJE RADNIH MJESTA 35 79
Ukupno 103 23 274

 

Gs Press / HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE