Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi Program podrške brdsko-planinskim područjima koji ima za cilj pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu  i projekcijama za 2025. I 2026. godinu.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u  unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak te sanaciju šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje.

Odlukom od 29. prosinca 2023. godine prihvaćen je Program podrške brdsko-planinskim područjima kojom je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije  Šime Erlić donio Odluku o odabiru projekta, te se u okviru Programa odobrava financiranje projekata s područja Ličko-senjske županije.

Općini Perušić dodijeljena su sredstva u iznosu od 33 tisuće eura za projekt „Sanacija nerazvrstanih cesta u naselju Prvan selo i Kvarte“.

Općini Vrhovine dodijeljena su sredstva u iznosu od 32 tisuće eura za projekt „Izgradnja kanalizacije u naselju Donji Babin potok-Kriva Draga – faza 1“.

Općini Udbina dodijeljena su sredstva u iznosu od 60 tisuća eura za projekt „Uređenje parkirališta za kamione u ulici IX. gardijske brigade“.

Općini Lovinac dodijeljena su sredstva u iznosu od 36 tisuće eura za projekt „Površinska obnova nerazvrstanih cesta“.

Općini Donji Lapac dodijeljena su sredstva u iznosu od 32 tisuće eura za projekt „Modernizacija nerazvrstane ceste NC-G-07 (Bajići)“.

Općini Plitvička jezera dodijeljena su sredstva u iznosu od 28 tisuća eura za projekt „Uređenje prilaznih puteva, zelenih i parkirnih površina u stambenom naselju“.

Općini Brinje dodijeljena su sredstva u iznosu od 39 tisuća eura za projekt „Modernizacija nerazvrstane ceste u mjesnom odboru Stajnica“.

Općini Karlobag dodijeljena su sredstva u iznosu od 30 tisuća eura za projekt „Zamjena postojeće javne rasvjete energetski učinkovitom led rasvjetom“.

Gradu Senju dodijeljena su sredstva u iznosu od 80 tisuća eura za projekt „Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Krasno“.

Gradu Otočcu dodijeljena su sredstva u iznosu od 70 tisuća eura za projekt „Rekonstrukcija transparentnog cjevovoda vs Umac – vs Švica, dionica Ul. dr. Andrije Štampara – kameni most“.

Ličko-senjskoj županiji dodijeljena su sredstva u iznosu od 70 tisuća eura za projekt „Privođenje javnoj namjeni – multifunkcionalni prostor za širu zajednicu“.

Temeljem Programa podrške brdsko-planinskim područjima, sredstva su dodijeljena osamdeset i devet jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave s područja Republike Hrvatske, a jedanaest ih je s  područja Ličko-senjske županije i to u ukupnom iznosu od 510 tisuća eura.

Brdsko-planinska područja uključujući Ličko-senjsku županiju dugoročno su suočena s iznadprosječnim gubitkom stanovništva, nepovoljnim ekonomskim procesima, kao i s nepovoljnim prometnim položajem zbog svojih geomorfoloških i klimatskih specifičnosti. Iz tog razloga župan Ličko-senjske županije Ernest Petry se zahvaljuje Vladi Republike Hrvatske na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem i resornom ministarstvu predvođenom ministrom Šimom Erlićem što su prepoznali bitnost realizacije ovog projekta koji će potaknuti opstojnost života na ovoj ujedno teritorijalno najvećoj županiji u Republici Hrvatskoj.

Gs Press