Kod spomenika hrvatske pobjede "Oluja 95" najviši državni dužnosnici zajedno s predstavnikom hrvatskih branitelja generalom Gotovinom, položili su zajednički vijenac, nakon čega je vojni biskup mons. Jure Bogdan predvodio molitvu za poginule hrvatske branitelje | Foto: MORH / J. Kopi

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske 4. listopada 2023. godine objavilo je javni natječaj za popunu 10 ustrojbenih mjesta vojnih specijalista zdravstvene struke u Oružanim snagama RH. Pozicije su otvorene u Splitu, Pločama, Zagrebu, Gospiću i Kninu, a natječaj je otvoren za časnike i dočasnike.

U Hrvatskoj ratnoj mornarici traže se glavni medicinski tehničar u Splitu, dva medicinska tehničara u Pločama i stomatološki asistent također u Splitu. Zapovjedništvo za potporu otvara pozicije za medicinske tehničare u Zagrebu, Gospiću, Kninu i Splitu.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu prema Zakonu o službi u Oružanim snagama RH, te posebne uvjete koji uključuju specijalistička znanja potrebna za obnašanje dužnosti vojnog specijalista. Specijalistička znanja uključuju završene specijalističke programe, višegodišnji rad i stažiranje na određenom sredstvu ili području rada.

Prijave se primaju 14 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, a kandidati uz prijavu trebaju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu o radnom iskustvu, dokaz o državljanstvu RH i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne stariji od šest mjeseci.

Odabrani kandidati prolaze odabirni postupak prije upućivanja na osposobljavanje, koje uključuje prvu razinu dočasničke ili časničke izobrazbe i program dragovoljnog vojnog osposobljavanja za one koji nemaju odslužen vojni rok ili uspješno završeno dragovoljno vojno osposobljavanje. Nakon uspješnog završetka osposobljavanja, kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, gdje će im biti dodijeljeni činovi poručnika/poručnika korvete vojnog specijalista ili čin skupnika vojnog specijalista, te će biti raspoređeni na ustrojbeno mjesto vojnog specijalista.

Za dodatne informacije u vezi s natječajem, kandidati mogu posjetiti internetsku stranicu Ministarstva obrane (www.morh.hr) ili kontaktirati Središnjicu za upravljanje osobljem na adresi Ilica 256b, 10 000 Zagreb, tel. 01/3784-857, gdje se također mogu podnijeti prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja.

Gs Press