Milinović: Razlika između nas dva je ogromna. Gospodine Petry dođite na sučeljavanje kako bi se birači u to uvjerlil

0

Na Dan Državnosti, 30.5.2021. godine  su izbori. Birači moraju znati kakav izbor imaju za Župana Ličko-senjskog. To mogu saznati jedino u direktnom sučeljavanju. Kako do sada nije organizirano sučeljavanje pozivam Ernesta Petrya na sučeljavanje u četvrtak 20.5.2021. godine u 18h, Dvorana Pučkog otvorenog učilišta dr. Ante Starčević, Gospić. Predlažem pravila sučeljavanja:

  1. Svatko od kandidata može povesti u publiku 10 osoba (zbog epidemioloških razloga)
  2. Kandidat će protukandidatu uputiti 10 pitanja
  3. Odgovor traje do 2 minute
  4. Replika traje do 1 minute
  5. Kandidat ima pravo na repliku na svako pitanje u trajanju od minute
  6. Odgovor na repliku traje 30 sec

Gospodine Ernest Petry siguran sam da ćete doći na ovo sučeljavanje jer to je zapravo najbolji način da ljudi vide razliku između nas dva. Vi izaberite moderatora, dovedite ga ako želite sa sobom, a ako ne, postavljat ćemo pitanja naizmjenično jedan drugom. Čekam vas sutra u Pučkom otvorenom učilištu u 18h.

S poštovanjem,

Predsjednik stranke LiPO

Darko Milinović