Lovinac na tragu ekoloških izvora el. energije

0

U jednom od intervjua vezanih uz tzv. zelenu energiju župan Ernest Petry govorio je nedavno o solarnoj elektrani koja će se graditi na širem području Općine Lovinac. Pripremne radnje za ovaj projekt već su u tijeku, o čemu nam je više rekao načelnik Općine Lovinac Ivan Miletić.

-Naša Općina je već potpisala Sporazum s HEP-om o gradnji elektrane na solarni pogon. Takvo solarno polje gradilo bi se na površini od cca 20 hektara, uz uvjet da je najmanje kilometar zračne linije udaljeno od građevinskog zemljišta.
Istražujući pogodan teren s izgrađenom cestom na kojem bi se gradila solarna elektrana naš prijedlog bio je lokalitet Resnik, kao mjesto buduće elektrane. O svemu će uskoro više reći stručni timovi HEP-a. Na Resniku bi se trebala graditi solarna elektrana koja bi davala 9,9 MW električne energije, zaključio je načelnik Miletić.

Gs Press