Dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga predstavlja jedan od najvećih izazova za stanovnike u ruralnim dijelovima Ličko-senjske županije. Upravo je zato, kroz projekt MIMOSA (eng. Maritime and multimodal sustainable passenger transport solutions and services), razvijena mobilna aplikacija Lika Drive koja na brz i jednostavan način povezuje autoprijevoznike i zainteresirane korisnike. Ovu mobilnu aplikaciju je osmislila i izradila Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA, u okviru prekograničnog Interreg programa Italija-Hrvatska, a u završnoj fazi je predstavljena i na konferencije za medije i dionike. Aplikaciju, ostale pilot aktivnosti i novosti javnog prijevoza u županiji su predstavili Ana Rukavina – Stilinović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, pomorsko dobro i promet Ličko-senjske županije, Andrija Brkljačić – ravnatelj LIRA-e, te vanjski suradnik za projekt MIMOSA.

Razvijena usluga na zahtjev za Android i iOS sustave

Projektom MIMOSA se definirala potražnja za prijevoznim uslugama na regionalnoj i prekograničnoj razini, uz osmišljavanje kvalitetnije usluge i poboljšanja multimodalnog javnog prijevoza putnika. LIRA je jedan od 19 partnera, stoga je bilo potrebno pronaći specifično rješenje za ovo naše područje, pošto je Ličko-senjska županija prostorno najveća i po broju stanovnika najmanja županija u Hrvatskoj. Zaključili smo da bi bilo najbolje, kao nadopunu javnom prijevozu, osmisliti uslugu na zahtjev uz pomoć tehnologije, pa je razvijena mobilna aplikacija za Android i iOS sustave. Tako smo kreirali jedan promotivni model, za kojega smo ranije prikupljali podatke i provodili istraživanja iz dostupnih izvora, ali i na terenu, dok je naposljetku provedena i anketa o potražnji, te zainteresiranosti autoprijevoznika – otkrio je na konferenciji ravnatelj LIRA-e, Andrija Brkljačić, ukazujući da aplikacija Lika Drive povezuje krajnje korisnike i prijevoznike na vrlo jednostavan i interaktivan način.

Potražnja za aplikacijom i nadopuna javnom prijevozu

Sama aplikacija se sastoji od dva sučelja – za autoprijevoznike koji nude prijevoz i za korisnike koji traže prijevoz. Autoprijevoznici i korisnici se lako registriraju u aplikaciju i unose svoje podatke, a potom postaju aktivni. Rezervacije za vožnju se obavljaju 24 sata unaprijed, odabirom vremena dolaska i odlaska, kao i željene lokacije, a nakon izračuna cijene (uz subvenciju Ličko-senjske županije) rezervacija postaje aktivna i prvi dostupan vozač ju prihvaća, dok LIRA vodi evidenciju svih vožnji. Otkrio je to na konferenciji vanjski suradnik projekta MIMOSA, koji je ukazao i na provedena testiranja s ciljanim skupinama, srednjoškolcima i umirovljenicima, od kojih je otprilike 25 posto sudionika iskazalo interes za korištenjem aplikacije, dok je većina istaknula kako je cijena vožnje i uz subvenciju visoka. Zbog toga, prilika za potencijalno unaprjeđenje aplikacije i cijelog sustava prijevoza u narednom razdoblju, leži u nadopuni javnog prijevoza, na način da se uz aplikaciju Lika Drive korisnici prevoze do novih linija javnog prijevoza.

Trenutno se provodi javna rasprava s institucijama kojima bi taj javni prijevoz pomogao. Prijedlog je takav da se na području županije uvede 8 novih linija, one bi se 4 puta dnevno susretale na 3 glavna čvora, što znači da bi se 4 puta dnevno iz bilo kojeg središta moglo doći u bilo koje drugo središte. Naravno, taj prijevoz bi bio subvencioniran, a raspored vožnji bi išao na ruku većini ciljnih skupina – rekla je pročelnica Rukavina – Stilinović, naglašavajući kako pilot aktivnosti projekta MIMOSA predstavljaju potencijalnu dopunu javnom prijevozu, a pridonose i razvoju multimodalnosti, čemu je cijeli prekogranični projekt od početka težio.

Gs Press