Danas je u prostorijama Ličko-senjske županije, kao osnivača i većinskog vlasnika Društva Lika ceste održana godišnja skupština za 2022. godinu, na kojoj je u ime osnivača prisustvovala opunomoćena predstavnica Županije Ana Stilinović Rukavina.

Na Skupštini su prihvaćena izvješća Uprave i Nadzornog odbora te su donesene Odluke sukladno zakonskoj regulativi.

Ujedno je konstatirano kako su Lika ceste do 2018. godine poslovale s dobiti, dok su 2019., 2020. i 2021. godine nažalost završile poslovanje s gubitcima.

Društvo je 2022. godinu poslovalo s dobiti većom od 7 milijuna kuna.

Treba naglasiti da je od značajnijih aktivnosti u 2022. godini potpisan četverogodišnji Okvirni ugovor sa Županijskom upravom za ceste za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u Ličko-senjskoj županiji.

Potpisani su i realizirani jednogodišnji ugovori s Gradom Gospićem o održavanju kolnika, bankine i berme, kao i o održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića, a ujedno je u 2022. godini potpisan i novi Kolektivni ugovor za četverogodišnje razdoblje.

Izrađena je nova sistematizacija radnih mjesta te usvojen i novi Pravilnik o radu.

Također, realizirani su jednogodišnji ugovori  za održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta u Ličko-senjskoj županiji.

Osim osnovnih plaća koja su određene kolektivnim ugovorom, djelatnicima Lika ceste u 2022. godini isplaćena je i uskrsnica, regres, božićnica, dar za djecu te ostale odredbe kolektivnog ugovora poput otpremnine prilikom odlaska u mirovinu, nagrade za radne rezultate, terenski dodatak, prijevoz na posao, jubilarne nagrade, potpore za novorođenče te potpore u slučaju smrti supružnika, roditelja ili djeteta.

Skupština je danas donijela Odluku da se dobit ostvarena u 2022. godini raspodjeli tako da se dijelom dobiti pokrije naslijeđeni gubitak iz prethodnih godina, dok će se drugi dio dobiti zadržati za rezerve Društva, s kojima će se povećati temeljni kapital Lika cesta, a preostali dio dobiti iz 2022. godine će se sačuvati u zadržanoj dobiti Društva.

Nadzorni odbor pozitivnim je ocijenio poslovanje Društva Lika ceste za 2022. godinu, kao i značajno smanjenje financijskih obveza prema dobavljačima koje je ova Uprava Društva predviđena direktorom Josom Vrkljanom naslijedila.

Gs Press