U cilju provedbe usvojenog Plana navodnjavanja Ličko-senjske županije planira se izgradnja sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina, kako bi se unaprijedila postojeća poljoprivredna proizvodnja, a prirodni resursi iskorištavali na održiv način.

Navodnjavanje je melioracijska mjera koja ima za cilj nadoknaditi nedostatke vode koji se javljaju pri uzgoju poljoprivrednih kultura, a koji su ograničavajući faktor za postizanje njihovog punog biološkog potencijala.

Stoga je Ličko-senjska županija u 2023. godini kod Hrvatskih voda nominirala projekte navodnjavanja, temeljem čega je danas potpisan Ugovor između Ličko-senjske županije i Hrvatskih voda o sufinanciranju projektne dokumentacije na području županije, a sve temeljem „Programa izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Ličko-senjske županije“ za izradu predinvesticijskih studija sustava navodnjavanja na području županije, a sve kako slijedi:

  1. Sustav navodnjavanja Ostrvica i Ornice u Gradu Gospiću (230 ha);
  2. Sustav navodnjavanja Lovinac u Općini Lovinac (1.260 ha);
  3. Sustav navodnjavanja Karamanuša u Općini Udbina (1.670 ha).

Sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovorena su do iznosa od 49.772,25 eura s PDV-om, s tim da Hrvatske vode sufinanciraju izradu dokumentacije u iznosu od 39.817 EUR, odnosno 80 % potrebnih sredstava, dok Ličko-senjska županija sufinancira izradu dokumentacije u iznosu od 9.955,25 EUR odnosno 20% potrebnih sredstava.

Cilj potpisivanja ovog Ugovora je izrada predinvesticijskih studija za navedene sustave navodnjavanja, koje su preduvjet za pokretanje daljnjih radnji u postupku izgradnje sustava navodnjavanja na predviđenim lokacijama.

Gs Press