Uznapredovali su radovi obnovi zgrada na području naselja Lički Osik. Najnovije fotografije s terena svjedoče o tome da se obnova odvija prema planovima.

Ova šira obnova dio je projekta pod potporom Vlade Republike Hrvatske i resornog ministarstva. To je značajan iskorak u obnovi i razvoju ovog područja, čime se želi zadržati mladu populaciju i osigurati dugoročnu održivost ove zajednice.

Pored tekućih napora na terenu, ključan aspekt ove obnove je i nastavak uspješnog dijaloga na najvišim razinama između županijske i državne vlasti. Kao potvrda toga, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, uskoro će posjetiti Ličko-senjsku županiju kako bi održao sastanak sa županom Petryjem. Glavna tema njihova sastanka bit će obnova Ličkog Osika, ali i potencijalne izmjene zakona o raspolaganju državnom imovinom.

Obnova Ličkog Osika je značajan projekt, ne samo zbog poboljšanja infrastrukture, već i kao simbol zajedničkog rada i investiranja u budućnost. Trenutni napredak na terenu odražava širu ambiciju i napore koji su uloženi u ovu inicijativu, a najavljeni sastanak župana Petryja s ministrom Bačićem samo je jedan od mnogih koraka u tom procesu.

Za očekivati je da će ovaj projekt donijeti željene rezultate i pridonijeti očuvanju i razvoju Ličkog Osika, dajući mladima razlog da ostanu i nastave graditi svoju budućnost na ovom području.

Gs Press