Kvalitetnija zdravstvena zaštita na području Ličko-senjske županije

0

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ličko-senjska županija je u prosincu 2019. godine, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji“ KK08.1.1.02.0017.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.252.058,95 kn, a iznos EU potpore je 3.605.839,40 kn.

Projekt je financiran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U okviru projekta izvršeni su infrastrukturni građevinski i obrtnički radovi u Domu zdravlja Otočac te Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac.

U Domu zdravlja Otočac, izvršena je djelomična adaptacija unutarnjeg prostora te dijela eksterijera. Ukupna vrijednost izvedenih infrastrukturnih radova iznosi 963.547,31 kn, od čega je 803.022,52 kn financirano bespovratnim sredstvima te 160.524,79 kn sredstvima Ličko-senjske županije.

U Domu zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac, izvršeni su infrastrukturni radovi izgradnje pristupne rampe za osobe sa smanjenom pokretljivosti. Ukupna vrijednost izvedenih infrastrukturnih radova iznosi 53.528,90 kn, od čega je 45.499,56 kn financirano bespovratnim sredstvima te 8.029,34 kn sredstvima Ličko-senjske županije.

Završetkom infrastrukturnih ulaganja te realizacijom ovog projekta poboljšati će se pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini.

Gs Press